News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 14.03.2016 –18.03.2016 

-Ordin nr. 285 al M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
(M.O. nr. 188/14.03.2016);

-Ordin nr. 950 al A.N.A.F. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 188/14.03.2016);

-Ordin nr. 233 al M.D.R.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (M.O. nr. 199/17.03.2016);

-Ordin nr. 315 al M.A.D.R. privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum și pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 (M.O. nr. 199/17.03.2016);

-Hotărâre nr. 160 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor (M.O. nr. 202/18.03.2016);

-O.U.G. nr. 7 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 20/18.03.2016);