News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 18.03.2016 –25.03.2016. 

-Hotărârea nr. 166 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016 (M.O. nr. 206/18.03.2016);

-Acordul între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene din 02.02.2016 (M.O. nr. 206/18.03.2016);

-Hotărârea nr. 168 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015 (M.O. nr. 207/21.03.2016);

-Memorandumul de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii din 23.12.2015 (M.O.nr. 207/21.03.2016);

-Hotărârea nr. 159 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O.nr. 208/21.03.2016);

-Legea nr. 33 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O.nr. 209/22.03.2016);

-Ordinul nr. 1053 al A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O.nr. 209/22.03.2016);

-Hotărârea nr. 32 privind Raportul la Comunicarea Comisiei - Investiţii în locuri de muncă şi în creştere - Valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene - COM (2015) 639 (M.O.nr. 211/22.03.2016);

-Ordinul nr. 331 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 (M.O.nr. 211/22.03.2016);

-Ordinul nr. 378 al M.F.P. pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 (M.O.nr. 219/24.03.2016);


-Ordonanță de urgență nr. 8 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (M.O.nr. 225/25.03.2016);