News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 28.03.2016 –01.04.2016. 

-Ordin nr. 324 al M.F.P. privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis (M.O. nr. 228/28.03.2016);

-Ordin nr. 360 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2015—2018, „Agricultură și Dezvoltare Rurală — ADER 2020” (M.O. nr. 229/29.03.2016);

-Ordinul nr. 962 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 233/30.03.2016);

-Hotărârea nr. 196 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrative (M.O. nr. 237/31.03.2016);

-Ordinul nr. 1094 al A.N.A.F. pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O. nr. 239/31.03.2016);

-Ordinul nr. 1099 al A.N.A.F. privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.O. nr. 239/31.03.2016);

-Legea nr. 46 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. nr. 241/01.04.2016);

-Ordinul nr. 1105 al A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr. 242/01.04.2016);