News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 18.04.2016 –22.04.2016.

-Ordin nr. 695 al M.M.F.P.S.P.V. privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (M.O. nr. 301/20.04.2016);

- Hotărâre A.N.E.V.A.R. nr. 3 pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare (M.O. nr. 303/20.04.2016);

-Lege nr. 66 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (M.O. nr. 304/20.04.2016);
-Ordin nr. 386 al M.D.R.A.P. pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005 (M.O. nr. 306/21.04.2016);

-Ordin nr. 1195 al A.N.A.F. pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului (M.O. nr. 306/21.04.2016);

-Hotărâre nr. 292 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat (M.O. nr. 309/22.04.2016);

-Ordin nr. 1190 al A.N.A.F. pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. (M.O. nr. 312/22.04.2016);

-Ordin nr. 1191 al A.N.A.F. pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. (M.O. nr. 312/22.04.2016);

-Ordin nr. 1192 al A.N.A.F. pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România (M.O. nr. 312/22.04.2016);