News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 03.05.2016 –06.05.2016. 

-Lege nr. 87 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 345/05.05.2016);

-Hotărâre nr. 317 privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 (M.O. nr. 347/06.05.2016);

-Ordin nr. 788 al M.A.D.R.pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor" pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 348/06.05.2016);

-Ordin nr. 358/763 al M.A.D.R. și M.M.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (M.O. nr. 348/06.05.2016).