News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.05.2016 –13.05.2016. 

-Ordin nr. 575 privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 (M.O. nr. 352/09.05.2016);

-Ordin nr. 799 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole (M.O. nr. 357/10.05.2016);

-Ordin nr. 800 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 357/10.05.2016);

-Hotărâre nr. 347 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (M.O. nr. 368/12.05.2016);

-Ordonanta de urgenta nr. 17 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si pentru infiintarea functiei de atasat agricol (M.O. nr. 368/12.05.2016);