News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.05.2016 –20.05.2016 

-Ordinul nr. 934 al M.M.F.P.S.P.V pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 (M.O. nr. 373/16.05.2016);

-Hotărâre nr. 367 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (M.O. nr. 387/20.05.2016);