News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.05.2016 –27.05.2016. 

-Lege nr. 98 privind achiziţiile publice (M.O. nr. 390/23.05.2016);
-Lege nr. 99 privind achiziţiile sectoriale (M.O. nr. 391/23.05.2016);
-Lege nr. 100 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii (M.O. nr. 392/23.05.2016);
-Lege nr. 101 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr. 393/23.05.2016);
-Lege nr. 102 privind incubatoarele de afaceri (M.O. nr. 393/23.05.2016);
-Hotărâre nr. 377 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură (M.O. nr. 398/25.05.2016);
-Ordin nr. 816 al M.A.D.R. - aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 (M.O. nr. 401/26.05.2016);