News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 03.06.2016 –09.06.2016 

-Ordin nr. 936/448 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 421/03.06.2016);

-Hotărâre nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (M.O. nr. 423/06.06.2016);

-Hotărâre nr. 396 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management (M.O. nr. 424/06.06.2016);

-Ordin nr. 826 al M.A.D.R. pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine si pachetul b) păsări (M.O. nr. 437/10.06.2016).