News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.06.2016 –17.06.2016

-Ordinul nr. 823/2016 pentru modificarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011 (M.O. nr. 439/13.06.2016);

-Ordin nr. 549 privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potentialului turistic al teritoriului (M.O. nr. 444/14.06.2016);