News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 24.06.2016 –01.07.2016. 

-Hotărârea nr. 449 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (M.O. nr. 473/24.06.2016);

-Ordinul nr. 1099 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (M.O. nr. 474/24.06.2016);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 32 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 488/30.06.2016);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 35 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr. 489/30.06.2016);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 37 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (M.O. nr. 489/30.06.2016);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 38 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (M.O. nr. 489/30.06.2016);

-Ordonanţa de urgenţă nr. 39 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.O. nr. 489/30.06.2016);