News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 01.07.2016 –08.07.2016 

-Ordinul nr. 835 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) (M.O. nr. 497/04.07.2016);


-Ordinul nr. 916 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (M.O. nr. 499/05.07.2016);

-Hotărârea nr. 454 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar (M.O. nr. 500/05.07.2016);

-Ordinul A.N.A.F. nr. 1886 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane (M.O. nr. 500/05.07.2016);

-Ordinul A.N.A.F. nr. 1887 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului (M.O. nr. 502/05.07.2016);

-Ordinul A.N.A.F. nr. 1885 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import din 24.06.2016 (M.O. nr. 503/05.07.2016);

-Ordinul A.N.A.F. nr. 1892 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale (M.O. nr. 507/06.07.2016);

-Ordinul M.E.C.M.A. nr. 693 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 508/06.07.2016);

-Ordinul M.E.C.M.A. nr. 696 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (M.O. nr. 509/06.07.2016);

-Ordinul M.E.C.M.A. nr. 695 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare (M.O. nr. 511/07.07.2016);


- Ordinul M.E.C.M.A. nr. 694 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural (M.O. nr. 513/07.07.2016);


-Ordinul nr. 440 al Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014 (M.O. nr.514/07.07.2016);