News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 28.08.2014 –05.09.2014

1. Ordin nr. 1.419/328 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.823/856/2011 (M.O. nr.  631/28.o8.2014).

2.    OUG nr. 29 pentru modificarea art. 6 alin. 2 din OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agralimentare ecologice (M.O. nr.  639/30.o8.2014).

3.    OG nr. 25 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privid regimul străinilor în România (M.O. nr.  639/30.o8.2014).