News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.07.2016 –15.07.2016 

-Hotărâre nr. 478 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (M.O. nr. 516/08.07.2016);
-Lege nr. 142 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O.nr.528/14.07.2016);

-Lege nr. 143 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (M.O. nr.528/14.07.2016);

-Lege nr. 144 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (M.O. nr. 528/14.07.2016);

-Ordin nr. 979 al M.D.R.A.P. pentru modificarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003 (M.O. nr. 532/15.07.2016);

-Ordin nr. 834 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea și selectia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 ;Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și actiuni de informare“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (M.O.nr.533/15.07.2016);

-Ordin nr. 2048 al A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088); Declaratie pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacitătii de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA; (M.O.nr.533/15.07.2016);