News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 15.07.2016 –25.07.2016.

-Legea nr. 148 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 534/15.07.2016);

-Legea nr. 150 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (M.O. nr. 534/15.07.2016);

-Ordinul nr. 851 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale" (M.O. nr. 540/19.07.2016);

-Ordinul nr. 852 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole"(M.O. nr. 543/19.07.2016);

-Legea nr. 155 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 545/20.07.2016);

-Ordinul nr. 854 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole"(M.O. nr. 553/22.07.2016);
Legea nr. 163 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii(M.O.nr.561/25.07.2016);

-Ordinul nr. 863 al M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 (M.O.nr.561/25.07.2016);