News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.08.2016 –19.08.2016. 

-Ordinul nr. 2393/17.08.2016 privind stabilirea criteriilor pentru condițtionarea înregistrării în scop de TVA pentru aprobarea procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxa pe valoare adăugată potrivit art. 316, alin 12, lit E din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al persoanelor impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, supuse înmatriculării în RC și pentru aprobarea procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. 11 lit. b din Legea 227/2011 privind Codul Fiscal al persoanelor impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, supuse înmatriculării în RC, care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.