News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității  membrilor C.C.I. Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 29.08.2016 –05.09.2016


-Ordinul nr. 4121 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic (M.O. nr. 656/26.08.2016);

-Ordonanţa nr. 22 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (M.O. nr. 658/29.08.2016);

-Ordinul nr. 1069/1578/114 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 659/29.08.2016);

-Ordonanţa nr. 25 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 670/31.08.2016);

-Ordinul nr. 915 privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 (M.O. nr. 675/01.09.2016);

-Ordinul nr. 129 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă (M.O. nr. 675/01.09.2016);

-Ordinul nr. 455 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" - apel 2 (M.O. nr. 676/01.09.2016);

-Hotărârea nr. 617 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (M.O. nr. 684/02.09.2016);