News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.09.2016 –23.09.2016. 

-Ordinul nr. 1896 al M.D.R.A.P. privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii (M.O. nr. 718/16.09.2016);
-Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 (comun al Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică (M.O. nr. 718/16.09.2016);
-Hotărârea nr. 640 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (M.O. nr. 719/16.09.2016);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 54 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (M.O. nr. 723/19.09.2016);
-Ordinul nr. 1853 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" (M.O. nr. 725/20.09.2016);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 51 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (M.O. nr. 726/20.09.2016);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 58 - modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (M.O. nr. 738/22.09.2016);