News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 07.10.2016-14.10.2016. 

- Ordinul nr. 2902 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente (M.O. nr. 807/13.10.2016);
- Normă nr. 37 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule (M.O. nr. 807/13.10.2016);
- Lege nr. 172 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 808/13.10.2016);
- Lege nr. 176 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 808/13.10.2016);
- Ordinul nr. 2044 al M.F.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană"(M.O. nr. 811/14.10.2016);
- Lege nr. 170 privind impozitul specific unor activităţi (M.O. nr. 812/14.10.2016);
- Lege nr. 175 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (M.O. nr. 812/14.10.2016);