News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 14.10.2016-21.10.2016. 

-Ordonanţa de urgenţă nr. 68 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (M.O. nr. 823/18.10.2016);
-Ordinul nr. 1143 al M.E.C.M.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 826/19.10.2016);
-Legea nr. 182 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. nr. 828/19.10.2016);
-Legea nr. 184 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică (M.O. nr. 831/20.10.2016);
-Hotărârea nr. 739 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 (M.O. nr. 831/20.10.2016);
-Ordinul nr. 2089 al M.F.E. pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 (M.O. nr. 831/20.10.2016);