News CCI Brasov

Programul de participare la târguri și expoziții internaționale

(0 voturi)
Programul de participare la târguri și expoziții internaționale

Vă prezentăm oportunitatea de a vă înscrie în programul  de participare la târguri și expoziții internaționale cu finanțare de la bugetul de stat!

În baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007, a Ordinului 1043/2007 şi a Ordinului 455/2016 privind Programul de promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afacerii, administrează fondurile de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă.

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afacerii suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind participarea la târguri si expoziţii internaţionale, după cum urmează:
– suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice,
– suportarea totala a cheltuielilor privind: transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului,
închirierea, construirea si/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romaneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse si mini-expoziţiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor si expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat, se elaborează, anual, de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afacerii, în colaborare cu structurile asociative cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului şi se aprobă de ordonatorul principal de credite, cu acordul Consiliului de Export.

Descarcă aici programul.

Informații suplimentare aici