News CCI Brasov

Licitație publică

(0 voturi)
Licitație publică

Anunț de vânzare în bloc  a unor active proprietatea SC ARIO SA Bistrița

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

S.C. ARIO S.A. - În faliment/Bankruptcy/En faillite, cu sediul în MunicipiulBistriţa, Str. Drumul Cetăţii, nr. 85, Judeţul Bistriţa – Năsăud, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud sub nr. J06/38/1991, avand CUI 2736489, prin lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L., cu sediul în Bistriţa, str. NicolaeTitulescu, nr.7, cam.3, jud.Bistrita-Năsăud, având nr.deînregistrare în registrul formelor de organizare : RFO 0174, CIF RO 21376327, reprezentat legal prin asociat coordonator Lanţoş Leonora Maria, desemnata prin Sentinţa Civila nr.879/16.04.2013 pronuntata de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Sectia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosar nr. 1911/112/2009, anunţă, înconformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, scoaterea la vânzareîn bloc prin licitaţie publică, a urmatoarelor active proprietateaS.C. ARIO S.A.:

Clădire administrativăşi teren aferent
Hala de producţie – Turnătorie TAO cu ateliere anexe şi teren aferent
Atelier întreţinere şi teren aferent
Utilaje specifice activităţii de turnătorie

Bunurile, prezentate în Anexa 1, vor fi vândute în bloc prin licitaţie publică deschisă plecându-se de la preţul stabilit prin Raportele de evaluare – 5.136.500 EURO plus TVA (sau echivalentul in lei la data licitatiei).

Licitaţia va avea loc la sediul debitoarei S.C. ARIO S.A. situat în mun. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 85, jud. BN., la data de 11.02.2015, ora 15.00.

Dacă bunurile nu vor fi vândute la acest termen, licitaţia se va repeta în acelaţi loc şi la aceaşi ora, la interval de 14 zile începand cu data de 25.02.2015, respectiv: 25.02.2015, 11.03.2015, 25.03.2015, 08.04.2015, 22.04.2015, 06.05.2015, 20.05.2015, 03.06.2015.
Pot participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel putin 3 zile inainte, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Cererea de participare la licitatie, şi în copii (după caz însoţite de traducerea în limba romana, legalizate), actele care fac dovada funcţionării legale (autorizaţii, certificat de înregistrare, act constitutiv, statut). Este necesară totodată şi depunerea următoarelor documente: Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul nu se află în insolvenţă, Actul de înregistrare ca plătitor de TVA, Împuternicire de reprezentare a persoanei juridice la licitaţie, Actul de identitate a reprezentantului, Dovada plăţii garanţiei de participare, Document din care să rezulte numărul contului plătitoruluişi banca unde este deschis contul. În cazul persoanelor juridice străine este necesară prezentarea unei scrisori de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent.
Ofertanţii persoane fizice vor prezenta actul de identitate, cazier fiscal şi dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie.
Ofertanţii, persoane fizice şi/sau juridice vor achita cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, până la ora 16.00, taxa de participare la licitaţie în cuanum de 2000 lei (plus TVA).
Lichidatorul judiciar pune la dispoziţia oricărui ofertant, contra cost – 4000 lei (plus TVA) Caietul de sarcini, care contine: Dosarul de prezentare a activelor ş iRegulamentul de vânzare. Acesta trebuie achizitionat cu cel puţin 7 zileînaintea datei la care va avea loc licitaţia.

Vizionarea bunurilor se poate face doar dupa achiziţionarea Caietului de sarcini.

Bunurile pot fi vizionate in zilele de marti, miercuri si joi, între orele 10 - 14 pe baza unei programări prealabile. În vederea programării cei interesati pot utiliza datele de contact din prezentul anunţ.

Ofertantii au obligaţia să depună, cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16.00, o garanţie de participare în procent de 10 % din preţul de începere a licitaţiei. Garanţia se depune în numerar, prin plată în contul indicat de lichidator sau prin scrisoare de garanţie bancară. Suma trebuie să fie virată în contul indicat cel mai tarziu cu trei zile înainte de data licitaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
              Lichidatorul judiciar: Tel/Fax : 0263/216863, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
              SC ARIO SA: Tel. - 0263/234.160; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
                                      Fax.: - 0263/234.008

Lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L.
Asociat coordonator: av. Lantos Leonora Maria


Anexa 1

Lista activelor scoase la vanzare

Imobile

Tip imobil

Suprafata teren aferent

Suprafata construita

Suprafatadesfasurata

Cladire administrativa si teren aferent

1009 mp

615 mp

2080 mp

Turnatorie cu depozitele si utilajele aferente si teren aferent

30.100 mp

19428 mp

-

Atelier intretinere si teren aferent

2.270 mp

1071 mp

-

 

Utilaje specifice activitatii de turnatorie dupa cum urmeaza:

Utilaje

Linie de formareturnare

Instalatie de sablare cu alice metalice PG 25t

Instalatie de regenerare amestec de formare pe baze de  rasini furanice modificate

Filtre cu saci Torit - DLM C 6/7/15

Filtre cu saci Torit - DLM C 6/5/15

Cuptor tratament termic - Sv 16 mp

Instalatie de topire prin inductie otel si fonta in cuptor cu capacitate de 1000 kg / sarja