News CCI Brasov

Cooperare Senegalo-Marocană

(0 voturi)
Cooperare Senegalo-Marocană

Vizita pe care Suveranului marocan, Mohammed VI, a ȋntreprins-o zilele acestea ȋn Senegal, (ȋn cadrul unui turneu ȋn Africa de Vest: Guineea Bissau, Coasta de Fildeş, Gabon) marcheazǎ certitudinile unei noi etape de cooperare bilateralǎ. 

Folosind prilejul acestui eveniment de referintǎ ȋn relaţiile marocano-senegaleze, şefii celor doua state au semnat nu mai puţin de cinsprezece acorduri de cooperare ȋn domeniul economic, documente care se adaugǎ altor treisprezece convenţii de colaborare, recent ȋncheiate.
Dintre sectoarele vizate menţionam: pescuitul maritim şi agricultura, dezvoltarea parteneriatului ȋn domeniul producerii de energie regenerabilǎ, cooperarea ȋn domeniul bancar şi finanţarea de obiective comune, dezvoltarea transporturilor, extinderea schimburilor ȋn domeniul universitar - ştiinţific, ameliorarea mediului de afaceri s.a.
Pentru urmarirea şi dinamizarea punerii ȋn practicǎ a celor convenite la nivel ȋnalt, s-a hotǎrât crearea Grupului de impulsionare economicǎ senegalo-marocan, structurǎ ȋn a cǎrei componenţǎ intrǎ reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat din cele doua ţǎri.
Ca o prima acţiune concretǎ, ȋn data de 25 mai, şefii celor doua state au pus piatra de temelie ȋn construcţia unei infrastructuri moderne care va permite ȋmbunǎtǎţirea activitǎţii de pescuit ȋn zona capitalei Dakar, inclusiv prin dotarea cu instalaţii de ultimǎ generatie pentru prelucrarea şi stocarea peştelui .
Cheiul Soumbédioune, cum este denumitǎ investiţia, va fi dat ȋn folosinţǎ ȋn a doua parte a anului 2016 şi va costa 1,2 miliarde FCFA (cca. 1,8 mil. Euro), finanţarea fiind asiguratǎ de cǎtre bǎncile marocane.

George Catineanu - Consilier Camera de Comerț  Bilaterală  SENEGAL-ROMÂNIA