News CCI Brasov

Licitații internaționale

(0 voturi)
Licitații internaționale

Portugalia -Prestare de servicii TIC, Întreținere corectivă, sprijin operațional și adaptare de software; Spania  - Achiziția de componente electronice de radiofrecvență, Achiziție de baterii pentru autoturismele. 

1. Portugalia-Lisabona: Prestare de servicii TIC pentru modernizarea serverului de indexuri european SafeSeaNet şi a bazelor de date centrale legate de nave/locaţii/organizaţii, precum şi servicii de asistenţă şi de întreţinere corectivă pentru aplicaţiile de susţinere a serviciilor sistemului central SSN în favoarea statelor membre
Numarul licitatiei/codul de identificare la organizator 2015/S 142-260088
Obiectul licitatiei: Prestare de servicii TIC pentru modernizarea serverului de indexuri european SafeSeaNet şi a bazelor de date centrale legate de nave/locaţii/organizaţii, precum şi servicii de asistenţă şi de întreţinere corectivă pentru aplicaţiile de susţinere a serviciilor sistemului central SSN în favoarea statelor membre.
Clasificare CPV:48900000, 48600000, 48100000
Produsele licitate Servicii informatice și servicii conexe

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul EMSA, Lisabona, Portugalia.
Cod NUTS PT171
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic.
Contractul-cadru acoperă următoarele tipuri de sarcini:
sarcina 1: întreţinere corectivă inclusiv asistenţă 24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână pentru gestionarea incidentelor legate de aplicaţii; activităţile care urmează să fie contractate pot viza 1 sau mai multe dintre aplicaţiile menţionate în secţiunea 2.2.2 (i-iii) din specificaţiile tehnice;
sarcina 2: modernizarea şi dezvoltarea EIS;
sarcina 3: modernizarea şi dezvoltarea de baze de date destinate stocării de date de referinţă.

Valoare contract Aprox. 1 600 000 EUR, fara TVA

Autoritatea contractantă Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă - EMSA
Adresa Praça Europa 4, 1249-206 Lisabona, PORTUGALIA
Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.emsa.europa.eu/
Persoană de contact/funcția În atenția: Markku Mylly
Caietul de sarcini și documente suplimentare sunt disponibile în secţiunea „Procurement” (Achiziţii publice) pe site-ul EMSA http://www.emsa.europa.eu (linkuri: „Working with us” – „Procurement” – „Call for tender”).
Termenul de valabilitate a ofertelor până la: 31.12.2015
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:7.9.2015 - 17:00
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: această şedinţă de deschidere va fi publică. Un reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor. La finalul şedinţei de deschidere, preşedintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanţilor şi decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Preţurile indicate în fiecare ofertă primită nu vor fi comunicate. Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. indicând numele persoanei participante şi al ofertantului pe care îl reprezintă.
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Lisabona
Adela CONDURACHE-FEDORCA - secretar economic
Tel. +00351 213 960 765
Fax. +00351 213 960 984
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2. Denumirea licitatiei Portugalia-Lisabona: Întreținere corectivă, sprijin operațional și adaptare de software pentru centrul de date CleanSeaNet (27.07.2015)
Numarul licitatiei/codul de identificare la organizator 2015/S 137-251416
Obiectul licitatiei Întreținere corectivă, sprijin operațional și adaptare de software pentru centrul de date CleanSeaNet
Clasificare CPV:48900000, 48600000, 48100000
Produsele licitate Servicii informatice și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul EMSA, Lisabona, Portugalia.Cod NUTS PT171
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic, pe o durata maximă de 3 ani.
Contractul-cadru cuprinde două module, modulul 1 pentru întreținere corectivă și sprijin operațional (de asistență) și modulul 2 pentru integrarea de sisteme.
Valoare contract
Aprox. 460 000 EUR, fara TVA

Autoritatea contractantă Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă - EMSA
Adresa Praça Europa 4, 1249-206 Lisabona, PORTUGALIA
Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.emsa.europa.eu/
Persoană de contact/funcția În atenția: Markku Mylly
Garantia bancara de participare la licitatie Conform caietului de sarcini
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Caietul de sarcini și documente suplimentare sunt disponibile în secţiunea „Procurement” (Achiziţii publice) pe site-ul EMSA http://www.emsa.europa.eu (linkuri: „Working with us” – „Procurement” – „Call for tender”).
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: EMSA/OP/17/2015

Termenul de valabilitate a ofertelor până la: 31.12.2015
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:31.08.2015 - 17:00
Conditii de deschidere a ofertelor Data: 8.09.2015 – ora 10:00
Locul:sediul EMSA.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: această şedinţă de deschidere va fi publică. Un reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor. La finalul şedinţei de deschidere, preşedintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanţilor şi decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Preţurile indicate în fiecare ofertă primită nu vor fi comunicate. Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. indicând numele persoanei participante şi al ofertantului pe care îl reprezintă.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE
BPCE Lisabona
Adela CONDURACHE-FEDORCA - secretar economic
Tel. +00351 213 960 765
Fax. +00351 213 960 984
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


 

SPANIA

1. Denumire licitație Achiziția de componente electronice de radiofrecvență, microunde și unde milimetrice pentru convertoarele de frecvență ale receptoarelor de radioastronomie în cadrul proiectului NANOCOSMOS
Valoare contract: 630.000 EUR exclusiv TVA
Termen livrare: 8 luni
Număr licitație/cod de identificare organizator 2015/010015000093
Obiectul licitației Componente electronice de radiofrecvență, microunde și unde milimetrice pentru convertoarele de frecvență ale receptoarelor de radioastronomie în cadrul proiectului NANOCOSMOS
Produsele licitate Cod CPV 31711000 – Materiale electronice
Numele firmei organizatoare Centrul Național de Informare Geografică
Adresa Calle General Ibañez de Ibero 3, (28003) Madrid, Spania
Telefon +34 915979588
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.ign.es/ign/hwide/acercaContratacion.do
Documentele licitației
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obține, prețul achiziției) Centrul Național de Informare Geografică
Clauze specifice/administrative: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/173ac55c-6aad-4105-9ecd-1b099b75fba7/DOC20150723122719PCAP+2015+93.pdf?MOD=AJPERES
Caracteristici tehnice:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0e38655a-1d84-4245-b564-8d5136e99ea4/DOC20150723122653PPT+2015+93.pdf?MOD=AJPERES
Buget:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/83255ed6-fd27-4f0a-826e-818ba492d947/DOC20150723142800Presupuesto+2015+93.pdf?MOD=AJPERES
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora) 1 septembrie 2015, ora 14:00
Data si ora deschiderii ofertelor Deschiderea ofertei tehnice: 10 septembrie 2015, ora 10:00
Deschiderea ofertei economice: 14 septembrie 2015, ora 10:00
Relații suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Madrid
Adresa: Avda. de Alfonso XIII 157, 28016 Madrid, Spania
Tel: + 34 913 501 881
Fax: + 34 913 452 917
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

2. Denumire licitație Achiziția de baterii pentru autoturismele Comandamentului Forțelor Terestre
Valoare contract: 2.479.338,84 EUR exclusiv TVA
Termen livrare: 3 ani
Număr licitație/cod de identificare organizator 2091115007900
Obiectul licitației Baterii
Produsele licitate Cod CPV 31440000 - Baterii
Numele firmei organizatoare MINISTERUL APARARII - Direcția Economica a Comandamentului pentru Logistica
Adresa Calle Prim 4-6, 28071 Madrid, Spania
Telefon +34 917803221
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.tragsa.es
Documentele licitației
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obține, prețul achiziției) Mesa Contratacion del E.T. – Cuartel General del Ejercito - Edificio Descalzas 3ª, planta - despacho 7
Calle Prim 4-6, 28071 Madrid, Spania
Clauze specifice/administrative: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/be361e8c-b6a6-4fb4-9336-6934784308a1/DOC20150717121028PCAP.pdf?MOD=AJPERES
Caracteristici tehnice:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c8a8fd53-01a8-4f77-83d4-738e9e6a554a/DOC20150717121046PPT.pdf?MOD=AJPERES
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora) 31 august 2015, ora 12:00
Data si ora deschiderii ofertelor Deschiderea ofertei: 8 septembrie 2015, ora 10:15

Relații suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Madrid
Adresa: Avda. de Alfonso XIII 157, 28016 Madrid, Spania
Tel: + 34 913 501 881
Fax: + 34 913 452 917
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

3. Denumire licitație Achiziția de echipamente de semnalizare și lanterne pentru Divizia Generală de Trafic din cadrul Gărzii Civile
Valoare contract: 898.300 EUR exclusiv TVA
Termen livrare: 3 luni
Număr licitație/cod de identificare organizator 0100DGT26544
Obiectul licitației Echipamente de semnalizare și lanterne
• Produsele licitate Cod CPV 34990000 – echipamente de control, de siguranță, de semnalizare si de iluminat.
• Cod CPV 63712700 – servicii de control al traficului
Numele firmei organizatoare Direcția Generală de Trafic

Adresa Calle Josefa Valcárcel 28, 28071 Madrid, Spania
Telefon +34 913018100
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.dgt.es/es/
Documentele licitației
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obține, prețul achiziției) Direcția Generală de Trafic
Calle Josefa Valcárcel 28, 28071 Madrid, Spania
Clauze specifice: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a46788b5-c264-48df-a0f8-31f9311d6d98/DOC20150727111539PCAP.pdf?MOD=AJPERES
Caracteristici tehnice:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/784a1829-3dfb-4258-953f-23ee9b71975d/DOC20150727111516PPT.pdf?MOD=AJPERES
Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora) 26 august 2015, ora 13:00
Data si ora deschiderii ofertelor Deschiderea ofertei: 9 septembrie 2015, ora 10:00

Garanția de buna execuție 5%
Relații suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Madrid
Adresa: Avda. de Alfonso XIII 157, 28016 Madrid, Spania
Tel: + 34 913 501 881
Fax: + 34 913 452 917
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


BULGARIA

1. Denumirea licitatie Bulgaria-Radnevo:Adezivi
Numarul licitatie/codul de identificare la organizator 2015/S 139-257420
Obiectul licitatiei Achizitie Adezivi lipire Cod CPV 24910000
Produsele licitate Adezivi lipire
Numele firmei organizatoare Mini Maritsa — Iztok“ EAD
Adresa ul. „Georgi Dimitrov“ No. 13, 6260 Radnevo, Bulgaria
Telefon +359 417833053163 / 417833053130
Fax +359 41783363
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web www.marica-iztok.com
Persoana de contact/functia Emil Kolev sau Irena Videva, responsabil licitatie
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond) nespecificata
Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Caietul de sarcini se obtine contracost de la organizator la adresa de mai sus.Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 2.9.2015 - 15:00
Termenul de valabilitate a ofertelor nespecificat
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 2.9.2015 - 15:00 in limba bulgara
Cantitate 15 tone in valaore de cca. 300.000 euro
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Sofia, str. Mihai Eminescu 4, Sofia 1000, Bulgaria
Persoana de contact:
Radu-Calin MOLDOVAN – Ministru Consilier
Tel.: +359-2-9712478 +359-2-9712478 , Mobile: +359-876952100
Fax: +359-2-9712858
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

2. Denumirea licitatie Bulgaria-Sofia: Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator 2015/S 139-257418
Obiectul licitatiei Achizitie Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice – Cod CPV 31210000
Produsele licitate Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice
Numele firmei organizatoare „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Adresa „bul. „Gotse Delchev“ No. 105,1404-Sofiya Bulgaria
Telefon +359 29213761 +359 29213761 , +359 29691352 +359 29691352
Fax +359 29626189
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web www.eso.bg, http://tso.bg
Persoana de contact/functia Krasimir Ivanov, Elena Mavrova responsabil licitatie
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond) nespecificata
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Caietul de sarcini se obtine contracost de la organizator la adresa de mai sus.Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.9.2015 - 17:00
Termenul de valabilitate a ofertelor nespecificat
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 23.9.2015 - 17:00 in limba bulgara
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Sofia, str. Mihai Eminescu 4, Sofia 1000, Bulgaria
Persoana de contact:
Radu-Calin MOLDOVAN – Ministru Consilier
Tel.: +359-2-9712478 +359-2-9712478 , Mobile: +359-876952100
Fax: +359-2-9712858
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.