News CCI Brasov

Licitații internaționale

(0 voturi)
Licitații internaționale

Portugalia - Prestare de servicii de agenție de turism; Senegal- Construirea unui centru medico-social; 

PORTUGALIA

Denumirea licitatiei Portugalia-Lisabona: Prestare de servicii de agenție de turism pentru EMSA și OEDT 
Numarul licitatiei/codul de identificare la organizator 2015/S 148-272521
Obiectul licitatiei Prestare de servicii de agenție de turism pentru EMSA și OEDT
Clasificare CPV 63510000
Produsele licitate
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) împreună cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) lansează o invitație la licitație în vederea selectării unui prestator de servicii corespunzător pentru prestarea de servicii de agenție de turism în favoarea EMSA și OEDT.
Prin intermediul acestei licitații, EMSA și OEDT intenționează să încheie 2 contracte (2 contracte-cadru) care să acopere servicii de agenție de turism pentru fiecare agenție:
lotul 1 – EMSA, și
lotul 2 – OEDT.
Ofertanții pot depune ofertă pentru 1 lot sau pentru ambele loturi. În cazul în care ofertantul decide să depună ofertă pentru ambele loturi, trebuie avut în vedere faptul că ofertele trebuie depuse separat, 1 ofertă pentru fiecare lot. (lotul 1 – EMSA și lotul 2 – OEDT).
Obiectul acestei licitații, stabilit prin luarea în considerare a regulamentelor interne în vigoare în cadrul agențiilor, include prestarea următoarelor servicii pentru EMSA (lotul 1) și pentru OEDT (lotul 2):
— furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru organizarea unei călătorii de afaceri: calendare, disponibilitate, companii, prețuri provizorii incluzând bilete de avion la preț redus, condiții clare pentru utilizarea biletelor etc.;
— emiterea de bilete de transport și prestarea de servicii conexe, inclusiv dar fără limitare la, dacă este necesar, rezervarea de camere la hotel și/sau emiterea de vouchere pentru hoteluri, închirierea de vehicule cu primă de asigurare completă (rezervare și plată), închirierea de infrastructuri pentru conferințe și prestarea de servicii conexe (echipamente tehnice, cabine de interpretare, catering, transport local etc.). Serviciile menționate vor fi rezervate și plătite de agenția de turism;
— furnizarea informațiilor necesare legate de organizarea de seminarii și călătorii de afaceri pentru grupuri de persoane: inclusiv dar fără limitare la, furnizarea de prețuri luând în considerare toate serviciile solicitate, organizarea unui program social etc.;
— furnizarea proactivă a oricărui tip de asistență tehnică necesară agențiilor europene pe parcursul negocierilor/stabilirii de legături cu furnizorii sau contractanții în cauză;
— furnizarea de statistici detaliate și complete care includ și analizează toate serviciile solicitate.

Atenție: Agenția de turism trebuie să obțină de la toți membrii personalului alocați pentru prestarea serviciilor în favoarea OEDT, un angajament scris privind respectarea confidențialității tuturor informațiilor de care iau cunoștință pe parcursul executării sarcinilor acestora, chiar și după ce au încetat toate activitățile legate de acest contract. La cerere, o copie a acestei declarații va fi trimisă către OEDT la începutul contractului în scopul înregistrării.
Valoare contract
Aprox. 3.280.000 EURO, fara TVA
Contractul este împărțit în loturi. Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi. Numărul anual estimat de călătorii pentru fiecare agenție este după cum urmează:
lotul 1: EMSA: 650;
lotul 2: OEDT: 810.
Valoare pentru fiecare lot:
lotul 1: EMSA: 1 800 000 EUR;
lotul 2: OEDT: 1 480 000 EUR.

Autoritatea contractantă Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă - EMSA
Adresa Praça Europa 4, 1249-206 Lisabona, PORTUGALIA
Email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.emsa.europa.eu/
Persoană de contact/funcția Domnul Finn Riley – responsabil achizitii
Toate adresele vor fi formulate in atenția domnului Markku Mylly
Garantia bancara de participare la licitatie Conform caietului de sarcini
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) A se consulta caietul de sarcini al licitaţiei şi invitaţia la licitaţie pentru EMSA/OP/07/2015, disponibile în secţiunea „Procurement” (Achiziţii publice) pe site-ul EMSA http://www.emsa.europa.eu (linkuri: „Working with us” – „Procurement” – „Calls for tenders”).
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: EMSA/OP/07/2015

Termenul de valabilitate a ofertelor până la: 30.6.2016
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
15.9.2015 - 16:00
Conditii de deschidere a ofertelor Data: Data: 25.9.2015 - 11:00
Locul:sediul EMSA.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: această şedinţă de deschidere va fi publică. Un reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor. La finalul şedinţei de deschidere, preşedintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanţilor şi decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Preţurile indicate în fiecare ofertă primită nu vor fi comunicate. Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. indicând numele persoanei participante şi al ofertantului pe care îl reprezintă.

Conditii tehnice specifice Conform caietului de sarcini
Conditii contractuale specifice Ofertele se redacteaza in orice limba oficiala a UE
Garantia de buna executie Conform caietului de sarcini
Experienta necesara Conform caietului de sarcini
Conditii de plata Conform caietului de sarcini
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE
BPCE Lisabona
Adela CONDURACHE-FEDORCA - secretar economic
Tel. +00351 213 960 765
Fax. +00351 213 960 984
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


SENEGAL

Număr licitație/cod identificare la organizator AO N° T_DMCEES_106
Obiectul licitației Lucrări de construcții civile
Numele firmei organizatoare Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Centrul Universitar Bambey
Adresa Immeuble Adja Fatou Nourou DIOP, Allées Papa Gueye FALL, l’Université de Bambey
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Garanția bancara de participare la licitație (Tender Bond) 5.000.000 FCFA (curs de schimb: 1 euro = 655,95 FCFA)
Documentele licitației (caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut, pret caiet sarcini)
Caietul de sarcini costa 50.000 FCFA și se poate obtine prin curier electronic, urmare unei cereri scrise adresata organizatorului, coordonatele indicate mai sus
Termenul de valabilitate a ofertelor 90 de zile de la data limita a depunerii ofertei
Depunerea ofertelor se face la sediul Universitatii Bambey, adresa mentionatǎ, pânǎ cel târziu joi 20 august, ora localǎ 11,00
Data si ora deschiderii licitației Plicurile vor fi deschise in prezenta reprezentantilor ofertantilor, la data de joi 20 august, ora localǎ 11,00
Condiții tehnice specifice (certificate de calitate etc.)*
- potrivit prevederilor Caietului de sarcini Condiții contractuale specifice (legislație locala, etc.)
- nu e cazul
Garanția de buna desfășurare a contractului (Performance Bond)
- potrivit prevederilor contractului semnat ulterior adjudecării
Experiența necesara: potrivit Avizului anexat si prevederilor Caietului de sarcini
Condiții de plata: potrivit prevederilor Caietului de sarcini
Transport: potrivit contractului
Relații suplimentare
Camera de Comert Bilaterala SENEGAL – ROMÂNIA
Mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Telefon: ( + 40) 0721.730.011 / (+221) 774.625.976 / (+221) 771.357.442