News CCI Brasov

Licitații internaționale

(0 voturi)
Licitații internaționale

Achiziție de servicii IT, servicii de comunicații telefonice și achiziție medicamente

Achiziție de servicii IT

Denumirea licitației:
Spania-Valencia: Servicii de întreţinere a resurselor logice de tehnologie a informaţiei
Numărul licitației/codul de identificare la organizator: 2015/S 165-301754
Obiectul licitației:
Contract de achiziţii publice de servicii prin procedura de licitaţie deschisă.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile menţionate în continuare:
1. Criterii de evaluare automată, prin aplicarea unor formule - pondere 50%
2. Criterii a căror cuantificare depinde de o evaluare a calității și valorii ofertei - pondere 50%
Produsele licitate: Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice): 72267100 - Servicii informatice și conexe
Clasificarea autoritatii contractante:
- Grupa V: servicii de Tehnologia Informației și Comunicații
- Subgrupa 2 : servicii de dezvoltare și întreținere a programelor de calculator
Valoare contract: Valoarea estimată: 496 320 EUR; Buget: 330.880,00 EUR (fara TVA)
Numele firmei organizatoare: Departamentul de Sanatate al Comunitatii Valenciene (Generalitat de la Comunitat Valenciana - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)
Adresa: Calle Micer Masco, 31, 46010 Valencia - SPANIA
Telefon: +34 963862849
Fax: +34 963862870
Adresa paginii web: http://www.contratacion.gva.es Persoana de contact/funcția: Carolina Conesa Solaz / Responsabil licitații
Garanția bancară de participare la licitație (Tender Bond): nu
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.), adresa de unde se poate obține, prețul achiziției: Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute gratuit la punctul de contact menționat anterior: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Servicio de Aprovisonamiento y Contratación
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 156/2015
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 5 octombrie 2015, ora 14:00
Termenul de depunere a ofertelor sau cererilor de participare (data și ora): 5 octombrie 2015, ora 14:00
Termenul de valabilitate a ofertelor: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 2 luni de la termenul limită de primire a ofertelor
Data si ora deschiderii ofertelor: 13 octombrie 2015, ora 12:30
Termenul de finalizare a contractului: 24 luni de la data atribuirii contractului
Data și ora deschiderii licitației: Procedura de deschidere a ofertelor va fi notificată prin fax
Condiții tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conform documentaţiei licitației.
Condiții contractuale specifice (legislație locală, etc.): Documentaţia se va prezenta în orice limbă oficială a UE.
Garanția de bună execuție (Performance Bond): 5% din valoarea de adjudicare, fără TVA
Experiența necesară: Conform documentaţiei licitației
Condiții de plată: Conform documentaţiei licitației.
Transport: Conform documentaţiei licitației
Relații suplimentare și sprijin la BPCE:
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic
Tel:+34 935343494
Fax:+34 935343492
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Data înregistrării: 2.09.2015

Servicii de comunicații telefonice

Denumirea licitației:
Spania-Sant Cugat del Vallès: Servicii de comunicații telefonice
Numărul licitației/codul de identificare la organizator: 2015/S 168-306729
Obiectul licitației: Licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţii publice de servicii de comunicații.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile menţionate în caietul de sarcini, în invitaţia de prezentare a ofertei sau de participare la negociere
Produsele licitate:
Servicii de informare telefonică și telematica (010) pentru cetățeni; managementul liniei 092 (linia pentru situații de urgență a Poliției Locale).
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 64214200 - Servicii de comunicații
Valoare contract: Valoarea estimată fără TVA: 1.421.513,16 EUR
Numele firmei organizatoare:
Primaria din Sant Cugat del Vallés
(Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès / Contratación y Compras)
Adresa: Plaza de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - SPANIA
Telefon: +34 935657005
Fax: +34 936755406
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Adresa paginii web: www.santcugat.cat Persoana de contact/funcția: Raquel Orcera
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond): Nu este necesara
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.); adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei: Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute în mod gratuit la punctul de contact menționat anterior. Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 15/2015
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 5 octombrie 2015
Termenul de depunere a ofertelor sau cererilor de participare (data și ora): 6 octombrie 2015, ora 14:00
Termenul de valabilitate a ofertelor: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 2 luni de la data adjudecarii contractului
Termenul de finalizare a contractului: 36 luni de la data atribuirii contractului
Data și ora deschiderii ofertelor: 9 octombrie 2015, ora 13:00
Condiții tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
Conditii contractuale specifice (legislație locală, etc.): Documentaţia se va prezenta în limba spaniolă sau catalană.
Garantia de buna execuție (Performance Bond): Companiile participante vor trebui să plătească o garanţie definitivă de 5 % din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA exclus), aşa cum este detaliat în documentaţia licitaţiei.
Experiența necesară: Conform cerinţelor din documentaţia licitației.
Condiții de plată: Conform cerinţelor din documentaţia licitației.
Transport: Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
Relații suplimentare și sprijin la BPCE:
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic
Tel:+34 935343494
Fax:+34 935343492
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Data înregistrării: 2.09.2015

Achiziție medicamente

Denumirea licitatie:
Achiziție medicamente (linia a II-a Tuberculoză)
Numărul licitatiei/codul de identificare la organizator: Licitație Publică Internațională FESP II-1350-LPI-B
Obiectul licitației: Achiziție medicamente (linia a II-a Tuberculoză) în cadrul Proiectului de dezvoltare a funcțiunilor esențiale ale sistemelor publice de sănătate II - împrumut BIRD 7993-AR
Produsele licitate:
Lotul 1: Cicloserina (250 mg), 160.970 unități
Lotul 2: Etionamida (250 mg), 160.970 unități
Lotul 3: Levofloxacina (500 sau 750 mg), 191.760 unități, respectiv 127.840 unități
Lotul 4: PAS, 60.230 unități
Lotul 5: Moxifloxacina (400 mg), 3.650 unități
Lotul 5: Capreomicina (1 g), 5.460 unități
Lotul 5: Kanamicina (1 g), 23.114.unități
(Oferete complete pentru toate loturile sau oferte pentru un singur lot)
Numele firmei organizatoare: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud – (UFI-S)
Adresa:
Moreno 1257 – CP C1091AAY – 2º Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina
Telefon: 54 (9)11 4372-3733 (luni – vineri, in intervalul 10 – 17.30)
Fax: 54 (9)11 4372-3733
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web: www.msal.gov.ar; www.ufisalud.gov.ar Persoana de contact/funcția:
José Priegue – coordonator general;
Alfredo Badoza – coordonator achizitii si contracte
Garanția bancară de participare la licitație (Tender Bond): Neprecizat
Documentele licitației (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei): Caietul de sarcini (in limba spaniola) se poate obtine prin intermediul unei cereri scrise transmisa la adresa de mai sus, în schimbul sumei (nerambursabilă) de 100 USD sau echivalent în Pesos argentinieni
Termenul de valabilitate a ofertelor: Toate ofertele trebuie însoțite de o Declarație de Menținere a Ofertei.
Termenul de depunere a ofertelor (data și ora): 13.10.2015, ora 13.00
Data și ora deschiderii licitației: 13.10.2015, ora 13.00
Conditii tehnice specifice (certificări, standarde, etc.): Neprecizat
Conditii contractuale specifice (legislație locală, etc.): Se va acorda o marjă de preferință bunurilor fabricate în țara cumpărătorului.
Garantia de buna execuție (Performance Bond): Neprecizat
Experiența necesară:
Venituri anuale medii în ultimii 3 ani să fie mai mari de 6 ori decât valoarea ofertata în cadrul acestui contract.
Capacitate de productie dovedită de:
Lotul 1: 1.931.640 unit., Lotul 2: 1.931.640 unit., Lotul 3: 2.301.120 sau 1.534.080 unit., Lotul 4: 722.760 unit., Lotul 5: 43.800 unit., Lotul 6: 65.520 unit., Lotul 7: 277.368 unit..
Contracte similare executate – minimum 3 contracte similare în ultimii 5 ani.
Experiență în fabricarea sau comercializarea produselor licitate în ultimii 2 ani și a unor elemente similare în ultimii 5 ani.
Conditii de plată: Neprecizat
Transport: Neprecizat
Relații suplimentare și sprijin la BPCE:
BPCE – Buenos Aires
Adresa: Calle Arroyo 962-970,
C1007AAD, Buenos Aires, Argentina
Persoana de contact: Borza Mircea, consilier economic
Tel.: +54-911-4328 1786, 4326 5888
Fax: 54-911-4322-2630
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.