News CCI Brasov

Licitații internaționale

(0 voturi)
Licitații internaționale

SPANIA - Achiziție de servicii informatice și servicii conexe 

1. Titlu: Licitație internațională - Achiziție de servicii informatice și servicii conexe
Licitaţie deschisă pentru stabilirea unui acord-cadru (cu un nr. maxim de 3 operatori economici) pentru furnizarea de servicii de suport și de întreținere pentru Sistemul EDM (Engineering data management) al Fusion for Energy, bazat pe software-ul Dassault Systémes.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand în vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.
Numar licitatie/cod de identificare la organizator F4E-AMF-0711
Obiectul licitatiei Furnizarea de servicii de programare şi de consultanţă software - Categoria de servicii nr 7
Produsele licitate Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 72200000
Valoare contract 400.000 EUR (fara TVA)
Numele firmei organizatoare The European Joint Undertaking for ITER and the development of Fusion Energy (‘Fusion for Energy’)
Adresa c/Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Building B3,
08019 Barcelona - SPANIA
Telefon +34 933201800
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://fusionforenergy.europa.eu
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat
http://industryportal.f4e.org/IP_PAGES/ADM.aspx
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 4 iulie 2016, ora 17:00
Durata contractului sau termenul de finalizare 12 luni (de la data adjudecarii contractului), fiind posibile 3 reînnoiri, pe perioade succesive a cate 12 luni.
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta 9 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Deschiderea ofertelor 12 iulie 2016, ora 11:00
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.) Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.) Documentaţia se va prezenta in orice limbă oficială a UE.

Garantia de buna executie Nespecificat
Experienta necesara Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de plata Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de transport Conform documentaţiei licitatiei.
Bonitate Companie publica.
 Date suplimentare Ofertele se vor depune în atenția: Ms Dovile Kirkilaite
 Această achiziție este periodică, fiind estimata o publicare a anunțurilor viitoare pe perioade de 4 ani.
 Organismul competent pentru căile de atac:
General Court
Rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
LUXEMBURG
Telefon: +352 430301
Fax: +352 43032100
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresă Internet: http://curia.europa.eu
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Data inregistrării 17.05.2016

2. Titlu: Licitatie internatională - Achizitia de clor

Licitaţie deschisă pentru încheierea unui contract de achiziții publice pentru furnizarea de clor lichid pentru Consorțiul de alimentare cu apă și canalizare Bilbao Bizkaia

Denumirea licitatiei Achizitia de clor
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand in vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.
Numar licitatie/cod de identificare la organizator 2066
Obiectul licitatiei Furnizarea de clor lichid
Produsele licitate Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 24311900, 24000000

Valoare contract 747.000 EUR (fara TVA)
Numele firmei organizatoare Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Adresa San Vicente, 8, 4ª planta (Edificio Albia I)
48001 Bilbao - SPANIA
Telefon +34 944873100
Fax +34 944873110
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Adresa paginii web http://www.consorciodeaguas.com
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Pot fi obținute contra cost, la prețul de 0,05 EUR/pagina, de la:
Landareprografía S.L. Centro Reprografico Integral
Alameda Mazarredo, nº 10
48001 Bilbao - SPANIA
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 1 iulie 2016, ora 14:00
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta 3 luni de la data primirii ofertelor
Durata contractului sau termenul de finalizare 2 ani (de la data adjudecarii contractului)
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.) Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.) Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă sau euskera.
Garantia de buna executie Garantie provizorie: nu se solicita.
Garantie finala: 5 % din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA exclus)
Experienta necesara Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de plata Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de transport Conform documentaţiei licitatiei.
Bonitate Autoritate publica. CIF: P4800005C
Date suplimentare Ofertele se vor depune in atentia: Departamentului de Achizitii (Departamento de Contratación)
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Data inregistrării 18.05.2016

3. Titlu: Licitatie internatională - Achizitia de instalatii si echipamente pentru scoli

Licitaţie deschisă pentru furnizarea și instalarea de echipament scolar destinat centrelor publice de învățământ în care se implementeaza un proiect experimental pentru nivelul educațional intre 2 si 3 ani, aflate in subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Culturii si Sportului al Guvernului Comunitatii autonome Valencia

Denumirea licitatiei Achizitia de echipament scolar
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand in vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.
Numar licitatie/cod de identificare la organizator CNMY16/CD00D/24
Obiectul licitatiei Furnizarea și instalarea de mobilier (interior-exterior) si echipament pentru dotare scoli (instrumente muzicale, instalatii audio-video, jocuri, etc.)
Produsele licitate Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 39160000-1
Valoare contract 364.862,49 EUR (fara TVA)
Numele firmei organizatoare Ministerului Educației, Cercetării, Culturii si Sportului - Guvernul Comunitatii autonome Valencia
Adresa Avenida de Campanar, 32
46015 Valencia - SPANIA
Telefon +34 961970220
Fax +34 961970034
E-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (detalii tehnice)
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (detalii administrative)
Adresa paginii web https://www.contratacion.gva.es/ WebContrataP/detalle.jsp?ORG=63&MAQ=N&RES=134615&START=0
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei) Pot fi obținute in mod gratuit la punctele de contact mentionate.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 4 iulie 2016, ora 23:59
Durata contractului sau termenul de finalizare 8 luni (de la data adjudecarii contractului)
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.) Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.) Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.
Garantia de buna executie Garantie provizorie: nu se solicita.
Garantie finala: 5 % din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA exclus)
Experienta necesara Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de plata Conform documentaţiei licitatiei.
Conditii de transport Conform documentaţiei licitatiei.
Bonitate Autoritate publica.
Date suplimentare Ofertele se vor depune in atentia: Jose Real Ferrer
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Data inregistrării 19.05.2016