News CCI Brasov

Direcția Învățământ Formare Profesională anunță începerea, în perioada 02.12.14 - 12.12.2014,  a 8 cursuri de inițiere, specializare, perfecționare.

Axa prioritară PI 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Propuneri de export- import-cooperare; Cooperare construcții- Dakar

Sunteți interesați de dezvoltarea unei afaceri sau  să descoperiți oportunități de implementare, dezvoltare și finanțare?

CCI Bv Network - eveniment lunar de networking.

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 10.11.2014 –14.11.2014