News CCI Brasov

Vă informăm cu privire la posibilitatea de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014 – 2020), Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv specific 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

24 aprilie 2019 seminar privind oportunități de afaceri și investiție în Zona Mării Caspice

Vǎ invitǎm la un workshop dedicat mediului de afaceri!

Vă dezvoltați afacerea și atrageți clienți prin promovare!

Profitați de PROMO WEEK - vă dezvoltați afacerea și atrageți clienți prin promovare!

Vă informăm despre Forumul de afaceri în Rusia și CSI