News CCI Brasov

Bulgaria: Adezivi, Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice, Diverse aparate şi produse medicale; Senegal: Lucrǎri de construcţii clǎdiri civile.  

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu mai au obligația de a aplica ștampila pe documente. 

În Monitorul Oficial nr. 534/17.07.2015 a fost publicat Ordinul nr. 1731 al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole". 

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 13.07.2015 –17.07.2015. 

Participați gratuit la forumul economic “Danube Region Business Forum 2015” dacă reprezentanţi  sectorul de cercetare şi inovare, un IMM  care activează  ȋn diferite sectoare de activitate, precum şi ȋn educaţie şi resurse umane. 

Legea 187/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 499 din 07 Iulie 2015.